Nyheter

BLODPROVER: Jag har nu ett eget lab, men möjlighet att analysera blodprover avseende bl a: infektion (”Hb, vita diff”), muskelvärden (ASAT, CK), mm.

MUN/TANDUNDERSÖKNINGAR: Jag kommer gärna hem till dig och gör avancerade munhåle/tandundersökningar och behandlingar. Det är bra för mig om det är fler patienter på samma ställe. Om resan hemifrån mig är lång, har jag svårt att göra ett besök för bara en häst. Kan du istället få ihop ett antal hästar, så att jag får en full, eller nästan full dag, är det lättare. Ägarna får dela på resekostnaden och en liten rabatt på mitt arbete.